BMW
OnderhoudBMW oil change castrol 25 750x500

Elke auto heeft op zijn tijd onderhoud nodig, dus ook uw BMW. BMW gebruikt al sinds de begin jaren 80 onderhouds intervallen die gebaseerd zijn op het gebruik van de auto. Op het dashboard of op het scherm van de I-Drive wordt dan aangegeven wanneer en welk onderhoud nodig is.

Door de jaren heen is dit systeem steeds verder uitgebreid en beslaat het nu ongeveer elk slijtbaar onderdeel van uw BMW.
 

Het huidige systeem:

BMW hanteerd het CBS onderhouds systeem. CBS staat voor Condition Based Service. Hierbij wordt het onderhoud bepaald door de rijstijl en het gebruik van de auto. De onderdelen die onder het CBS Systeem vallen verschillen per bouwjaar. Het CBS Systeem is in het jaar 2001 ingevoerd met de introductie van de E65 7 Serie. In de loop van de tijd zijn een aantal onderdelen verdwenen en ondergebracht bij andere onderhouds onderdelen.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie


De onderdelen van het CBS systeem
 

Olie Service:ond olie groot

Hiermee wordt aangegeven dat de Olie dient te worden vervangen. Bij elke 2e Olie Service dienen bij benzine motoren de bougies en het luchtfilter te worden vervangen, bij een diesel dient dan het luchtfilter en het brandstof filter te worden vervangen.

Het interieurfilter dient elke Olie Service te worden vervangen dit is echt erg afhankelijk van de omstandigheden waarin de auto wordt gebruikt.

Wij gebruiken Castrol Longlife 04 olie.
 

Bougies:ond bougie groot

Dit symbool werd vanaf de introductie van het CBS onderhouds systeem gebruikt om aan te geven dat de bougie dienen te worden vervangen. Dit is echter nu een onderdeel van de Olie Service en wordt in jongere modellen niet meer apart in het CBS Menu aangegeven.
 

Interieur filter:ond interieur groot

Het interieur filter wordt net als de bougies bij de eerste modellen met het CBS onderhouds systeem apart aangeven maar is ondertussen verdwenen uit het menu en dient nu elke keer als de olie word vervangen ook te worden vervangen. Echter is dit sterk afhankelijk in welke omstandigheden de auto wordt gebruikt.
 

Voertuig Inspectie:ond voertuiginspecite groot

Bij de voertuig inspectie wordt de hele auto gecontroleerd, dit onderdeel van het CBS systeem is eigenlijk wat vroeger de grote beurt was of in BMW termen de Inspectie I of II
 

Remmen Voor:ond remmen voor groot

Hiermee wordt aangegeven dat de remblokken dien te worden vervangen. Bij het vervangen van de remblokken kan dan gelijk worden gecontroleerd of de remschijven ook dien te worden vervangen. Dit onderdeel kan enkel gereset worden als ook de remslijtage indicator vernieuwd word. Word deze indicator niet mee vervangen zal tijdens het resetten van dit onderdeel in de computer de service interval op een negatieve waarde wordt gezet en zal het waarschuwings lampje niet uitgaan.

Dit is met de meeste diagnose apparatuur ook niet meer te herstellen. Wij kunnen dit echter wel opnieuw instellen met onze apparatuur.
 

Remmen Achter:ond remmen achter groot

Deze melding is hetzelfde als Remmen Voor met 1 uitzondering dat de handrem in de achterste schijf is ingebouwd en deze tijdens het vervangen van de achterremschijven ook gecontroleerd word.
 

APK:ond apk groot

In Nederland word dit symbool gebruikt om aan te geven in welke maand de auto dient te worden gekeurd.
 

Emissie Test:ond milieu groot

Onderdeel van de APK en hoort dezelfde datum te hebben als de APK:

 

Rem Vloeistof:ond remvloeistof groot

Geeft aan wanneer de Remolie dient te worden vervangend. Dit is normaal gesproken elke 2 jaar. Remolie dient te worden vervangen omdat deze vloeistof water aantrekt en hierdoor de remwerking kan verminderen. Ook kan dit er voor zorgen dat onderdelen van het remsysteem gaan vast zitten.
 

Roetfilter:ond roetfilter groot

Tijdens de introductie van het CBS onderhouds systeem was werd dit onderdeel gebruikt om aan te geven dat het roetfilter dient te worden vervangen. Het is ondertussen geen onderdeel meer van het reguliere onderhoud. Als het roetfilter dient te worden vervangen wordt dit tegenwoordig als een foutcode opgeslagen in de computer van de motor en kan dit gecontroleerd worden door de tegendruk in het uitlaatsysteem te meten. Hoe meer het onderdeel verstopt zit hoe hoger de tegendruk wordt.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Het oude systeem:

Van begin jaren 80 tot ongeveer 2005 werd het benodigde onderhoud aangegeven met aflopende blokjes. Vanaf ongeveer het jaar 2000 werd de onderhouds interval ook aangegeven doormiddel van resterende kilometers. De indeling van het uit te voeren onderhoud is echter hetzelfde gebleven.
 

Groene Blokjes:  Geen onderhoud nodig.Service groen
 

Gele Blokjes:  Onderhoud nodig.Service geel
 

Rode Blokjes:  Onderhoud over het maximale aantal kilometers.Service roodl
 

Is er onderhoud nodig word er aangegeven wat voor onderhoud er nodig is, dit word aangegeven door Oil Service, Inspection en Klok Symbool.

Oil Service: Oliefilter en Motorolie vervangen.Service olie
 

Inspectie I: Een grote beurt.Service inspectie

Inspectie II: Een grote beurt inclusief bougie (Benzine motoren) of brandstof filter (Diesel motoren).
 

Klok Symbool: Rem Olie vervangen.Service rem

 

De Olie Service omvat het volgende:

Motorolie verversen
Motoroliefilter vervangen
Interieurfilter vervangen. (Vanaf bouwjaar 2007)
Waterafvoer van wateropvangruimte reinigen.
Remblokdikte controleren.
Bougies vervangen (Vanaf bouwjaar 2007 elke 2e olie verversing)
Parkeerrem op werking controleren, indien nodig afstellen.
Service-intervalweergave resetten.
Service documenteren.
 

Een Inspection Service omvat het volgende:

De inspectie beurt is wat bij veel andere merken de grote beurt wordt genoemd. Er zijn 2 soorten inspectie beurten, de Inspectie beurt I en de Inspectie beurt II het verschil tussen deze beurten is dat bij de Inspectie beurt II voor een benzine auto de bougies ook worden vervangen en bij een diesel het brandstof filter.

De normale volgorde van onderhoud is:
Olie Service
Inspectie I
Olie Service
Inspectie II
Olie Service
Etc.

Vaak is deze volgorde verstoord of is er geen informatie beschikbaar over de onderhoudshistorie, als U de auto nog maar kort in U bezit heeft is het verstandig om als eerste beurt een Inspectie II beurt uit te voeren en van daar uit het onderhoudsschema weer op te pakken.
 

De belangrijkste werkzaamheden bij de Inspectie Beurt.


Motor olie vervangen:

Motor olie verouderd en raakt verontreinigd waardoor het regelmatig vervangen dient te worden, door deze veroudering en verontreinigingen verliest de olie zijn eigenschappen en slijten onderdelen van de motor sneller, wij gebruiken door BMW goed gekeurde olie.


Remmen Controleren:

Remmen dienen ook als de onderhouds indicator het niet aangeeft gecontroleerd worden. Er zitten indicatoren op de remblokken maar deze zitten maar op 1 blokje per as, als 1 van de andere blokjes klemt zal dit blokje sneller slijten als de andere, als er bijvoorbeeld een remklauw vastzit zullen de blokjes hierin ook sneller slijten en kan de remschijf oververhit raken. Daarom controleren wij de remmen altijd tijdens een inspectie beurt, de remmen worden gedemonteerd en schoongemaakt, bij het weer in elkaar zetten worden de bewegende delen ingesmeerd met Keramisch vet om te voorkomen dat deze opnieuw vast gaan zitten.


Onderstel Controleren:

Controle van alle draagarm op speling, defecte rubbers en roest vorming.


Verlichtings installatie Controleren:

Controle van alle verlichting op werking en op beschadigingen.


Controle vloeistoffen:

Niveau en conditie controleren van onder andere de remolie, koelvloeistof, stuurbekrachtigings olie en ruiitenwisser vloeistof

 

Neem contact met ons op voor meer informatie